LAMINAT

Wykładziny z linoleum (niepoddane dodatkowej obróbce)

Linoleum było pierwszą elastyczną wykładziną podłogową produkowaną w taśmach, która wprawdzie w międzyczasie została nieco wyparta pod względem stopnia rozpowszechnienia przez PVC i gumę, ale w ostatnim czasie zyskuje coraz większe znaczenie ze względu na swój skład, w który wchodzą surowce naturalne (oksydowany wzgl. polimerowany olej lniany, żywice, mączka korkowa lub drzewna, nieorganiczne wypełniacze i barwniki). Masa linoleum jest w gorącej postaci naprasowywana na tkaninę z juty, studzona i tak długo suszona (proces dojrzewania), aż osiągnie wymaganą wytrzymałość. Jako materiał nośny mogą być również stosowane korkment (masa ze śrutu korkowego) lub tektura wojłokowa.

Właściwości:

Wykładziny z linoleum produkowane są w wielu wersjach: jednokolorowej, w drobne i duże wzory oraz z marmuropodobną strukturą powierzchni. Ponieważ wykładziny z linoleum wykazują właściwości regulujące wilgoć, przypisuje się im efekt antystatyczny. Wykładziny z linoleum są odporne na gorąco powstające w wyniku tarcia (brak wypalonych śladów w obrębie hal sportowych) i są w większości odporne na działanie rozpuszczalników i kwasów. Za to charakteryzują się jedynie ograniczoną odpornością na alkalia.

Uwaga:

Wilgoć wznosząca się lub zamknięta w podłożu może niszczyć linoleum (włókna juty oddzielają się od masy linoleum) i powodować powstawanie wybrzuszeń i pęcherzy.
Z tego względu linoleum należy czyścić tylko za pomocą przeznaczonych do tego celu środków do czyszczenia gruntownego. Zbyt silne alkaicznie środki powodują powstawanie żółto-brązowych przebarwień (reakcja zmydlania), które zaraz po ich wystąpieniu można usunąć nanosząc na nie kwas lub kwaśne środki do czyszczenia (może to ewentualnie nieznacznie rozjaśnić powierzchnię). Jeżeli jednak od powstania przebarwień do zastosowania tych działań neutralizujących upłynie 24-48 godzin, to przebarwienie należy uznać za nieodwracalne.
Tarcze padów o względnym działaniu rysującym (czarne, ciemnobrązowe) mogą spowodować, że linoleum stanie się szorstkie (korek i mączka drzewna znajduje się w niezwiązanej postaci), co prowadzi do podwyższenia wsiąkliwości i zmniejszenia odporności na działanie chemikaliów (szczególnie o odczynie alkaicznym).

Czyszczenie i pielęgnacja:

a. Czyszczenie gruntowne i czyszczenie po położeniu wykładziny

Nieobrobione wykładziny z linoleum są stosowane przede wszystkim w halach sportowych. Jeżeli zanieczyszczenia powstałe w wyniku prac remontowych są nieznaczne, to wystarczające jest czyszczenie za pomocą środków uniwersalnych metodą wycierania na mokro lub za pomocą maszyny szorująco-ssącej. Do usunięcia zużytej powłoki zabezpieczającej należy przeprowadzić gruntowne maszynowe czyszczenie za pomocą szczotki do szorowania lub zielonego pada oraz przeznaczonego specjalnie do czyszczenia linoleum środka. Następnie należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne spłukanie przy użyciu dużej ilości wody w celu pozbycia się odczynu alkalicznego.

b. Konserwacja, akrylowanie

Przed przystąpieniem do akrylowania wykładzin z linoleum, poddanych uprzednio czyszczeniu gruntownemu, za pomocą odpowiedniej do tego celu dyspersji polimerowej należy uwzględnić fakt, że linoleum charakteryzuje się wysoką chłonnością i potrzebuje odpowiednio długiego czasu na wyschnięcie. W przeciwnym razie może dojść do późniejszego szybkiego odwarstwienia się powłoki akrylowej i do powstawania tzw. efektu odpudrowania.

c. Czyszczenie zachowawcze (codzienne)

Czyszczenie zachowawcze może być w zależności od rodzaju obiektu przeprowadzane przy zastosowaniu metody wycierania na wilgotno lub mokro lub metody cleaner. Warunkiem zastosowania metody wycierania na wilgotno jest odpowiednio wytrzymała powłoka akrylowa. Natomiast metoda cleaner i metoda wycierania na mokro mogą być stosowane na wykładzinach z linoleum poddanych jak i nie poddawanych wcześniejszemu zabezpieczeniu.

Na akrylowanych jak i nieakrylowanych wykładzinach w obrębie hal sportowych zaleca się stosowanie środków do przecierania, które zgodnie z DIN 18032 nadają się do stosowania w halach sportowych lub w wypadku użycia automatu czyszczącego INNOMAT. Produkty te mogą być stosowane również w innych miejscach (np. w pomieszczeniach administracyjnych), przy czym w tym przypadku możliwe jest również zawsze stosowanie środków do przecierania na bazie wosku lub środków do czyszczenia zachowawczego.

Do usuwania zarysowań (np. czarnych rys od obcasów), zarówno na zabezpieczonych jak i na niezabezpieczonych wykładzinach, idealną jest metoda typu cleaner (spryskiwanie cienką warstwą środka czyszczącego i natychmiastowa maszynowa obróbka za pomocą jedno- lub wielotarczowej maszyny z padem). Odpowiednimi do tej metody są środki zawierające alkohol jak również środki czyszczące w postaci emulsji.

Uwaga:

Szczególnym wariantem wykładzin z linoleum jest linoleum korkowe. Do masy linoleum dodany jest w tym wypadku grubo zmielony korek, co zwiększa elastyczność i sprężystość wykładziny. Poza tym powierzchnia jest zazwyczaj bardziej szorstka. Linoleum korkowe najczęściej spotyka się w salach gimnastycznych i szpitalach. Ze względu na jego elastyczność, sprężystość i szczególną strukturę powierzchni nie zaleca się stosowania ciężkich zawiesin polimerowych. Jeżeli w ogóle stosuje się jakiekolwiek zawiesiny, to tylko lżejsze zawiesiny z woskiem lub z dyspersjami polimerowymi przy przeprowadzaniu konserwacji wstępnej.

 

Przewodzące wykładziny z linoleum

W niektórych obiektach lub ich częściach (np. w salach operacyjnych szpitali, pomieszczeniach komputerowych, obiektach produkcyjnych itp.) konieczne jest zapobieganie tworzeniu się naładowania elektrostatycznego powstającego przez ocieranie się o siebie dwóch różnego rodzaju materiałów (np. podczas chodzenia). Z tego powodu wykładziny z linoleum są częściowo przystosowywane do przewodnictwa. Wykładziny takie otrzymuje się np. poprzez zastosowanie dodatków elektrolitycznych czy grafitowych lub też wprasowanie włókien czy pasm metalowych i/lub przewodzącego środka klejącego. Działania te nie powodują zmiany pozostałych właściwości wykładziny.

Uwaga:

Wykładziny z linoleum, które dzięki dodatkowi elektrolitów uzyskały właściwości przewodzące mogą po akrylowaniu polimerami wykazywać wysoką podatność na klejenie. W tym wypadku można stosować wyłącznie zachowawcze środki czyszczące!

Czyszczenie i pielęgnacja:


a. Czyszczenie gruntowne i czyszczenie po położeniu wykładziny

Jeżeli po zakończeniu prac renowacyjnych zanieczyszczenie wykładziny jest nieznaczne i planuje się rozpoczęcie użytkowania bez wcześniejszego akrylowania, to wystarczy oczyszczenie wykładziny metodą wycierania na mokro lub za pomocą maszyny szorująco-ssącej stosując uniwersalny środek czyszczący. Ponieważ jednak w większości przypadków planowane jest zwykle przeprowadzenie akrylowaniej dyspersjami polimerowymi w celu zachowania dobrego stanu i polepszenia warunków późniejszego czyszczenia zachowawczego, konieczne jest przeprowadzenie gruntownego maszynowego czyszczenia szczotką do szorowania lub zielonym padem przy użyciu specjalnego środka do czyszczenia linoleum. Następnie należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne spłukanie przy użyciu dużej ilości wody aby pozbyć się odczynu alkalicznego.

b. Konserwacja, akrylowanie

Aby zachować wysoką jakość i polepszyć połysku idealnie skuteczna i łatwa do przeprowadzenia jest konserwacja zawiesinami wosku i dyspersjami polimerowymi. Według EN normy 1081 cienkie, podwójne powleczenie w/w środkami nie prowadzi do pogorszenia przyczepności podłoża.

Natomiast tam, gdzie położone zostały np. podłogi kasetonowe z PVC, należy chociażby z powodu problematyki związanej z wilgocią, zrezygnować z akrylowania. Miejsca te powinno się wycierać wyłącznie środkami czyszczącymi na bazie mydła.

c. Czyszczenie zachowawcze (codzienne)

Czyszczenie zachowawcze może być w zależności od rodzaju obiektu przeprowadzane przy zastosowaniu metody wycierania na wilgotno, na mokro lub metodą typu cleaner. Warunkiem zastosowania metody wycierania na wilgotno jest zawsze wytrzymała powłoka. Natomiast metoda cleaner i metoda na mokro mogą być stosowane zarówno na poddanych jak i nie poddawanych wcześniejszej konserwacji wykładzinach. Na nieakrylowanych wykładzinach (bez warstwy powierzchniowej) zaleca się przede wszystkim stosowanie środków pielęgnujących do przecierania lub w wypadku użycia automatu czyszczącego. Na wykładzinach akrylowanych mogą być stosowane zarówno środki czyszczące zawierające alkohol, środki neutralne lub specjalne środki do czyszczenia podłóg jak i środki pielęgnujące do przecierania. Do usuwania zarysowań (np. czarnych rys od obcasów), zarówno na zabezpieczonych jak i na niezabezpieczonych wykładzinach, idealną jest metoda typu cleaner (spryskiwanie cienką warstwą środka czyszczącego i natychmiastowa maszynowa obróbka za pomocą jedno- lub wielotarczowej maszyny z padem). Odpowiednimi do tej metody są środki zawierające alkohol jak również środki czyszczące w postaci emulsji.

 

Wykładziny z linoleum wzbogacane poliuretanem

Polepszanie powierzchni za pomocą poliuretanu może być stosowane na już rozłożonych wykładzinach z linoleum. Tego rodzaju działanie ma na celu ułatwienie późniejszej pielęgnacji i podniesienie trwałości wykładziny.

Właściwości:

Jest to bardzo wytrzymały typ wykładziny. Bezproblemowe czyszczenie i pielęgnacja ponadto wykazuje częściowo wyższą odporność na ścieranie.

Uwaga:

Uszkodzenia na ulepszonej poliuretanem wykładzinie ujawniają właściwości nieobrabianych wykładzin z linoleum (nadwrażliwość na alkalia) i nie dają się zegalizować.

Czyszczenie i pielęgnacja:

a. Czyszczenie gruntowne i czyszczenie po położeniu wykładziny

Ponieważ mamy tu do czynienia z bazą z linoleum, nie należy stosować silnych alkaicznych środków do czyszczenia gruntownego, lecz jedynie środki o pH do ok. 12 stosowane razem z zielonym padem.

b. Konserwacja, akrylowanie

Nie zaleca się stosowania akrylowania ewentualnie nakładania wosku lub dyspersji polimerowych z powodu ograniczonej przyczepności tych środków.

c. Czyszczenie zachowawcze (codzienne)

Do ręcznego i maszynowego czyszczenia zachowawczego zaleca się stosowanie środków czyszczących różnych typów. Bezproblemowo można stosować środki czyszcząco-dezynfekujące , środki czyszczące do automatów, środki czyszczące zawierające alkohol, środki czyszczące rozpuszczające tłuszcz lub środki czyszczące do wycierania.

 

Wykładziny z linoleum fabrycznie lakierowane poliamidem

Linoleum było pierwszą elastyczną wykładziną podłogową produkowaną w taśmach, która wprawdzie w międzyczasie została nieco wyparta pod względem stopnia rozpowszechnienia przez PVC i gumę, ale w ostatnim czasie zyskuje coraz większe znaczenie ze względu na swój skład, w który wchodzą surowce naturalne (oksydowany wzgl. polimerowany olej lniany, żywice, mączka korkowa lub drzewna, nieorganiczne wypełniacze i barwniki). Masa linoleum jest w gorącej postaci naprasowywana na tkaninę z juty, studzona i tak długo suszona (proces dojrzewania), aż osiągnie wymaganą wytrzymałość. Jako materiał nośny mogą być również stosowane korkment (masa ze śrutu korkowego) lub tektura wojłokowa.

Właściwości:

Wykładziny z linoleum produkowane są w wielu wersjach: jednokolorowej, w drobne i duże wzory oraz z marmuropodobną strukturą powierzchni. Ponieważ wykładziny z linoleum wykazują właściwości regulujące wilgoć, przypisuje się im efekt antystatyczny. Wykładziny z linoleum są odporne na gorąco powstające w wyniku tarcia (brak wypalonych śladów w obrębie hal sportowych) i są w większości odporne na działanie rozpuszczalników i kwasów. Za to charakteryzują się jedynie ograniczoną odpornością na alkalia.

Uwaga:

Wilgoć wznosząca się lub zamknięta w podłożu może niszczyć linoleum (włókna juty oddzielają się od masy linoleum) i powodować powstawanie wybrzuszeń i pęcherzy.
Z tego względu linoleum należy czyścić tylko za pomocą przeznaczonych do tego celu środków do czyszczenia gruntownego. Zbyt silne alkaicznie środki powodują powstawanie żółto-brązowych przebarwień (reakcja zmydlania), które zaraz po ich wystąpieniu można usunąć nanosząc na nie kwas lub kwaśne środki do czyszczenia (może to ewentualnie nieznacznie rozjaśnić powierzchnię). Jeżeli jednak od powstania przebarwień do zastosowania tych działań neutralizujących upłynie 24-48 godzin, to przebarwienie należy uznać za nieodwracalne.
Tarcze padów o względnym działaniu rysującym (czarne, ciemnobrązowe) mogą spowodować, że linoleum stanie się szorstkie (korek i mączka drzewna znajduje się w niezwiązanej postaci), co prowadzi do podwyższenia wsiąkliwości i zmniejszenia odporności na działanie chemikaliów (szczególnie o odczynie alkaicznym).

Czyszczenie i pielęgnacja:

a. Czyszczenie gruntowne i czyszczenie po położeniu wykładziny

Większość wykładzin z linoleum jest obecnie fabrycznie wyposażana w warstwę ochronną (powłoka akrylowa) w celu ochrony przed zanieczyszczeniami w czasie układania lub prac renowacyjnych. Jeżeli po ich zakończeniu powstałe zanieczyszczenia są nieznaczne i planowane jest użytkowanie wykładziny bez wcześniejszego akrylowania, to wystarczające jest czyszczenie za pomocą środków uniwersalnych metodą wycierania na mokro lub za pomocą maszyny szorująco-ssącej. Ponieważ jednak w celu ochrony wykładziny i ułatwienia późniejszego czyszczenia zachowawczego w większości przypadków planowane jest przeprowadzenie konserwacji wstępnej za pomocą dyspersji polimerowych, należy przeprowadzić gruntowne maszynowe czyszczenie za pomocą szczotki do szorowania lub zielonego pada oraz przeznaczonego specjalnie do czyszczenia linoleum środka. Następnie należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne spłukanie przy użyciu dużej ilości wody w celu pozbycia się odczynu alkalicznego.

b. Konserwacja, akrylowanie

Przed przystąpieniem do akrylowania wykładzin z linoleum, poddanych uprzednio czyszczeniu gruntownemu, za pomocą odpowiedniej do tego celu dyspersji polimerowej należy uwzględnić fakt, że linoleum charakteryzuje się wysoką chłonnością i potrzebuje odpowiednio długiego czasu na wyschnięcie. W przeciwnym razie może dojść do późniejszego szybkiego odwarstwienia się powłoki akrylowej i do powstawania tzw. efektu odpudrowania. Efekt ten występuje przede wszystkim wtedy, gdy wykładzina z linoleum obrabiana była wcześniej przy użyciu wosków rozpuszczalnikowych lub mydeł potasowych. Doprowadzenie w ten sposób traktowanych wykładzin do stanu, w którym nadają się one ponownie do pielęgnacji dyspersjami polimerowymi jest niesamowicie trudne i wymaga ogromnego nakładu pracy (konieczne jest naprzemienne stosowanie rozpuszczalników i alkaicznych środków do czyszczenia gruntownego).

c. Czyszczenie zachowawcze (codzienne)

Czyszczenie zachowawcze może być w zależności od rodzaju obiektu przeprowadzane przy zastosowaniu metody wycierania na wilgotno lub mokro lub metody cleaner. Warunkiem zastosowania metody wycierania na wilgotno jest odpowiednio wytrzymała powłoka akrylowa. Natomiast metoda cleaner i metoda wycierania na mokro mogą być stosowane na wykładzinach z linoleum poddanych jak i nie poddawanych wcześniejszemu zabezpieczeniu. Na nie poddawanych akrylowaniu wykładzinach zaleca się stosowanie środków pielęgnujących do przecierania. Na wykładzinach akrylowanych mogą być stosowane zarówno środki z zawartością alkoholu, środki neutralne lub specjalne środki do czyszczenia podłóg jak i środki pielęgnujące stosowane do przecierania. Do usuwania zarysowań (np. czarnych rys od obcasów), zarówno na zabezpieczonych jak i na niezabezpieczonych wykładzinach, idealną jest metoda typu cleaner (spryskiwanie cienką warstwą środka czyszczącego i natychmiastowa maszynowa obróbka za pomocą jedno- lub wielotarczowej maszyny z padem). Odpowiednimi do tej metody są środki zawierające alkohol jak również środki czyszczące w postaci emulsji.

Uwaga:

Szczególnym wariantem wykładzin z linoleum jest linoleum korkowe. Do masy linoleum dodany jest w tym wypadku grubo zmielony korek, co zwiększa elastyczność i sprężystość wykładziny. Poza tym powierzchnia jest zazwyczaj bardziej szorstka. Linoleum korkowe najczęściej spotyka się w salach gimnastycznych i szpitalach. Ze względu na jego elastyczność, sprężystość i szczególną strukturę powierzchni nie zaleca się stosowania ciężkich zawiesin polimerowych. Jeżeli w ogóle stosuje się jakiekolwiek zawiesiny, to tylko lżejsze zawiesiny z woskiem lub z dyspersjami polimerowymi przy przeprowadzaniu konserwacji wstępnej.

CZYSTONAMAXA - GRUPA DOMTOM ul. Wańkowicza 13331-752 Kraków
e-mail napisz do nas
tel. +48126429595+48507125745
fax +48126433282
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel