KAMIEŃ NATURALNY

Granit

Granit jest skałą głębinową składającą się ze skalenia (glinokrzemian potasu i krzemian wapniowo-sodowy), kwarcu i miki. Jako wykładzina podłogowa najczęściej spotykany w kolorach czerwonawym, zielonkawym i biało-szarym.

Właściwości:

Stabilny, twardy, nadający się do szlifowania, odporny na działanie pogody, alkaliów, rozpuszczalników
i w większości również kwasów.

Uwaga:Jednostronne przegrzanie może doprowadzić do pęknięcia. Utrata wody krystalicznej objawia się często rdzawo wyglądającymi plamami i żyłkami. Kwas fluorowodorowy powoduje uszkodzenie materiału.

Czyszczenie i pielęgnacja:


a. Czyszczenie gruntowne i czyszczenie po położeniu posadzki
Ponieważ granit nie jest wrażliwy na działanie alkaliów, można do niego stosować zarówno silnie alkaiczne, jak i słabo alkaiczne środki czyszczące. Do usuwania zanieczyszczeń z cementu zaleca się stosowanie kwaśnych środków.
b. konserwacja, akrylowanie
Ze względu na właściwości powierzchni granitu (zbity, twardy, ew. polerowany) należy raczej zrezygnować z akrylowania za pomocą zawiesin wosku lub dyspersji polimerowych.

c. Czyszczenie zachowawcze (codzienne)
W zależności od stopnia zanieczyszczenia czyszczenie zachowawcze może być przeprowadzane przy użyciu wszystkich dostępnych środków czyszczących.

Aby nie wpływać negatywnie na często pożądany efekt miki (błyszczenie) nie zaleca się stosowania produktów pielęgnujących do przecierania.

 

Marmur

Marmur jest skałą wapienną, która w postaci grubooszlifowanej, delikatnie oszlifowanej, a także polerowanej w najróżniejsze wzory i kolory cieszy się olbrzymią popularnością jako wykładzina podłogowa - szczególnie w obiektach użyteczności publicznej i w obiektach przemysłowych.

Właściwości:

Większość rodzajów marmuru to kamienie gęste, twarde i odporne na działanie pogody: w zależności od składu (glina, węgiel, tlenek żelaza, piasek, tlenki i materiały bitumiczne). W ich skład mogą też wchodzić ziarniste, porowate i mniej zwarte rodzaje skał wapiennych. Marmur jest wrażliwy na działanie kwasów, ale za to odporny na działanie alkaliów i rozpuszczalników.

Uwaga:

Bieżące używanie produktów alkaicznych np. mydła potasowego, może doprowadzić na polerowanym marmurze do utraty połysku a nawet do powstania tępych powierzchni. Tłuszcze i oleje mogą doprowadzić również do powstawania plam na płytach marmurowych (szczególnie na białych i biało-szarych [dyfuzja]). Również woda deszczowa i topniejący śnieg wniesione do obiektów (np. na obuwiu) mogą doprowadzić do zaniku połysku.

Czyszczenie i pielęgnacja:

a. Czyszczenie gruntowne i czyszczenie po położeniu posadzk
W miarę możliwości i w zależności od powstałych zanieczyszczeń zaleca się stosowanie lekko alkaicznych (w zakresie pH 10-12) środków do czyszczenia gruntownego.
Silnie przywierające resztki cementu, które nie dają się usunąć za pomocą odpowiednio stosowanych środków do czyszczenia gruntownego, muszą zostać usunięta za pomocą kwaśnego środka czyszczącego. Aby uniknąć uszkodzenia podłoża marmurowego, proces ten musi zostać przeprowadzony jako praca zespołowa (przynajmniej 2 osoby) z wcześniejszym gruntownym namoczeniem podłogi za pomocą silnie rozcieńczonego kwaśnego produktu (2-5%). Kwaśny środek czyszczący może pozostawać na powierzchni tylko przez krótki okres czasu niezbędny do przeprowadzenia czyszczenia. Po jego zakończeniu należy możliwie szybko odessać wodę nadającym się do tego celu odkurzaczem, a następnie natychmiast zmyć czystą wodą.

b. konserwacja, akrylowanie
W przypadku marmuru polerowanego pielęgnacja wstępna za pomocą zawiesin wosku lub dyspersji polimerowych nie jest konieczna. Wygląd, intensywność kolorów i skuteczność czyszczenia zachowawczego naturalnych ewentualnie oszlifowanych powierzchni można poprawić nanosząc na nie dyspersję do pielęgnacji kamienia. Czasami produkty do pielęgnacji kamienia stosowane są w celu poprawienia przyczepności do podłoża na zbyt gładkim, polerowanym marmurze.

c. Czyszczenie zachowawcze
Na marmurze polerowanym najczęściej w zupełności wystarczające jest stosowanie neutralnych środków czyszczących i środków z zawartością alkoholu lub specjalnych środków do czyszczenia podłóg. Podobnie jest z akrylowanymi wykładzinami marmurowymi, przy czym czasami odpowiednie jest zastosowanie środka pielęgnacyjnego do wycierania, ponieważ zapobiega on szybkiemu wyługowywaniu warstwy zabezpieczającej. Na naturalnych i oszlifowanych powierzchniach marmurowych zaleca się stosowanie środków pielęgnujących do przecierania. Szczególnym sposobem na poprawienie wyglądu powierzchni marmuru (dotyczy również innych zawierających wapń podłóg) jest krystalizacja kamienia. Przy użyciu produktów na bazie specjalnych pochodnych kwasów krzemowych oraz maszyn jednotarczowych ze stalowym padem, na powierzchni dochodzi do reakcji chemicznej, której efektem jest wysoki połysk, częściowe pogłębienie intensywności kolorów oraz przedłużenie trwałości.

 

Wapień muszlowy

Ten rodzaj skały wapiennej składa się głównie ze skamieniałych resztek skorupiaków, które poprzez szlam wapienny i pod wpływem działania temperatury zostały zespolone w gęsty i twardy materiał o kolorze od jasno-szarego do żółtawego.

Właściwości:

Stosunkowo twardy wapień muszlowy jest najczęściej kładziony w stanie surowym, ale również w postaci polerowanej. Z powodu zawartości szlamu wapiennego jest on ekstremalnie wrażliwy na działanie kwasów.

Uwaga:

Polerowane powierzchnie mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem zbyt alkaicznych środków do czyszczenia.

Czyszczenie i pielęgnacja:


a. Czyszczenie gruntowne i czyszczenie po położeniu

Do czyszczenia wykładzin z wapienia muszlowego zaleca się wyłącznie stosowanie środków do czyszczenia gruntownego o słabo alkaicznej wartości pH tj. nie więcej niż 11.

b. konserwacja , akrylowanie

Akrylowanie przy użyciu zawiesin z wosku lub dyspersji polimerowych poprawia wygląd i przyczynia się do ułatwienia późniejszego czyszczenia zachowawczego. Jeżeli na nowej wykładzinie najpierw przeprowadzone zostanie czyszczenie gruntowne, a dopiero później akrylowanie to należy zwrócić uwagę na to, aby po czyszczeniu gruntownym i następującym po nim wielokrotnym przetarciu czystą wodą nie pozostały w porach alkaiczne resztki środka do gruntownego czyszczenia (niebezpieczeństwo rozpuszczania, efekt kredowania itp.

c. Czyszczenie zachowawcze

Na niezakonserwowanym wapieniu muszlowym zaleca się stosowanie środków do pielęgnacji poprzez przecieranie. Stosowany w danym wypadku środek do pielęgnacji być na początkowo stosowany przez wiele dni w wyższej koncentracji np. 5% i jeżeli to możliwe poddawany wypolerowywaniu. Ta metoda może się znacznie przyczynić do zredukowania późniejszej skłonności do przyczepiania się brudu. Na poddanym wstępnej pielęgnacji wapniu muszlowym możliwe jest stosowanie zarówno produktów do pielęgnacji poprzez przecieranie jak i zwykłych środków do czyszczenia podłóg.

 

Piaskowiec

Piaskowiec jako skała osadowa składa się przede wszystkim z ziaren kwarcu, zespolonych środkiem łączącym, który jednocześnie określa jego kolor.

Właściwości:

Piaskowiec jest skałą miękką, która w zależności od zawartego w niej środka wiążącego może zawierać żwir, glinę lub też wapień. Rodzaj środka wiążącego określa kolor całości (żółtawy, zielonkawy, brązowy, czerwony). Piaskowiec jest odporny na działanie alkaliów i rozpuszczalników, ale tylko częściowo na działanie kwasów (tylko piaskowiec związany żwirem).

Uwaga:

Nawet lekkie działanie mechaniczne (np. poprzez szczotkę do szorowania) może zniszczyć strukturę powierzchni piaskowca. Również strumień wody z urządzeń wysokiego ciśnienia może mieć działanie niszczące.

Czyszczenie i pielęgnacja:

a. Czyszczenie gruntowne i czyszczenie po położeniu położa

Do usuwania dużych zabrudzeń zaleca się stosowanie lekko alkaicznego środka do czyszczenia gruntownego za pomocą maszyny jedno- lub wielotarczowej z czerwonym padem ewentualnie niezbyt twardej szczotki do szorowania (np szczotki nylonowa).

b. konserwacja, akrylowanie

W celu zachowania dobrej przyczepności podłoża względnie bezpieczeństwa podczas chodzenia należy zrezygnować z konserwacji (akrylowania). Jeżeli nie jest to możliwe, np. z powodu specyfiki obiektu, to piaskowiec powinien zostać poddany gruntowaniu, a następnie pokryty warstwą ścieralną.

c. Czyszczenie zachowawcze (codzienne)

Poza mączkami do zamiatania mogą być stosowane zarówno zwykłe środki do czyszczenia zachowawczego jak i środki pielęgnacyjne do przecierania. Idealnie nadają się do tego celu ciężkie automaty czyszczące i specjalnie do tego celu przeznaczone produkty.

 

Łupek

Łupek jest skałą osadową wykazującą strukturę warstwową stosowanym ze względu na swój rustykalny wygląd jako wykładzina podłogowa (np łupek ilasty, wapienny lub gnejsowy). W dzisiejszych czasach łupek znacznie stracił na znaczeniu jako wykładzina podłogowa.

Właściwości:

Miękka, srebrno-biała, szara, brązowawa lub zielonkawa, chropowata powierzchnia. Ponieważ niektóre łupki wypacają tzw. olej łupkowy, ich powierzchnia wygląda częściowo połyskliwie (efekt ten może się nasilić przez procesy polerowania). Łupek jest odporny na działanie alkaliów i rozpuszczalników.

Uwaga:


Ponieważ łupek należy do skał wapiennych nie jest on odporny na działanie kwasów. Mocne kwasy mogą doprowadzić do powstania niedających się egalizować plam.

Czyszczenie i pielęgnacja:


a. Czyszczenie gruntowne i czyszczenie po położeniu podłoża

Czyszczenie gruntowne powinno być przeprowadzane wyłącznie przy użyciu alkaicznych środków do czyszczenia gruntowne. Plamy z farby i inne podobne zabrudzenia mogą być usuwane za pomocą rozpuszczalników na bazie benzyny.

b. konserwacja, akrylowanie

Z powodu pocenia się łupków należy zrezygnować z akrylowania produktami do pielęgnacji kamienia (brak przyczepności).

d. Czyszczenie zachowawcze (codzienne)

Do bieżącego czyszczenia zaleca się stosowanie zwykłych środków do czyszczenia zachowawczego jak i środków pielęgnacyjnych do przecierania. Przeprowadzane od czasu do czasu polerowanie znacznie poprawia połysk.

 

Płyty solnhofenerowskie (płyty z łupka jurajskiego)

Jako płyty solnhofenerowskie określane są płyty podłogowe z jurajskiego łupka wapiennego. Płyty te najczęściej w kolorach od biało-żółtawego do żółtawo-czerwonego kładzione są w postaci nieoszlifowanej, grubooszlifowanej, drobnooszlifowanej jak i polerowanej. Jest to wykładzina podłogowa stosowana przede wszystkim w pomieszczeniach w celu podniesienia ich reprezentacyjnego charakteru.

Właściwości:

Właściwości płyty solnhofenerowskiej są porównywalne z właściwościami wykładzin marmurowych.

Uwaga:

Położone w stanie surowym płyty solnhofenerowskie są nieco podatniejsze na zabrudzenia i ze względu na powstający podczas przecierania ich mokrą końcówką mopa opór trudne do wyczyszczenia (mała wydajność na m2). Podczas procesu krystalizacji kamienia do powstania połysku na powierzchni wystarczają jego minimalne ilości.

Czyszczenie i pielęgnacja:

a. Czyszczenie gruntowne i czyszczenie po położeniu podłoża

W miarę możliwości i w zależności od powstałych zanieczyszczeń zaleca się stosowanie lekko alkaicznych środków do czyszczenia gruntownego w zakresie pH 10-12. Silnie przywierające resztki cementu, których nie da się usunąć za pomocą odpowiednio stosowanych środków do czyszczenia gruntownego, muszą zostać usunięte za pomocą kwaśnego środka czyszczącego. Aby uniknąć uszkodzenia podłoża marmurowego, proces ten musi zostać przeprowadzony jako praca zespołowa (przynajmniej 2 osoby) z wcześniejszym gruntownym namoczeniem podłogi za pomocą silnie rozcieńczonego kwaśnego produktu (2-5%). Kwaśny środek czyszczący może pozostawać na powierzchni tylko przez krótki okres czasu niezbędny do przeprowadzenia czyszczenia. Po jego zakończeniu należy możliwie szybko odessać wodę nadającym się do tego celu odkurzaczem, a następnie natychmiast zmyć czystą wodą.

b. Konserwacja, akrylowanie

W przypadku płyt polerowanych pielęgnacja wstępna za pomocą zawiesin wosku lub dyspersji polimerowych z reguły nie jest konieczna. Wygląd, intensywność kolorów i skuteczność czyszczenia zachowawczego naturalnych ew. oszlifowanych powierzchni można poprawić nanosząc na nie odpowiedni produkt do pielęgnacji kamienia. Czasami środki do pielęgnacji kamienia stosowane są w celu poprawienia przyczepności do podłoża na polerowanych, zbyt gładkich płytach solnhofenerowskich.

b. Czyszczenie zachowawcze (Unterhaltsreinigung)

Na wykładzinach polerowanych najczęściej w zupełności wystarczające jest stosowanie neutralnych środków czyszczących i środków z zawartością alkoholu lub specjalnych środków do czyszczenia podłóg. Podobnie jest z zakonserwowanymi wykładzinami marmurowymi, przy czym czasami odpowiednie jest zastosowanie środka pielęgnacyjnego do wycierania, ponieważ zapobiega on szybkiemu wyługowywaniu warstwy konserwującej. Na naturalnych i oszlifowanych powierzchniach zaleca się stosowanie środków pielęgnujących do przecierania. Szczególnym sposobem na poprawienie wyglądu powierzchni płyt solnhofenerowskich (dotyczy również innych zawierających wapń podłóg) jest krystalizacja kamienia. Przy użyciu produktów na bazie specjalnych pochodnych kwasów krzemowych oraz maszyn jednotarczowych ze stalowym padem, na powierzchni dochodzi do reakcji chemicznej, której efektem jest wysoki połysk, częściowe pogłębienie intensywności kolorów oraz przedłużenie trwałości.


Trawertyn (tuf wapienny)

Trawertyn jest skałą wapienną o barwie od jasnożółtej do jasnobrązowej, który w stanie nieobrobionym najczęściej odznacza się ułożonymi w formie wstążek dziurkami (porami). W porównaniu z innymi skałami wapiennymi trawertyn jest stosunkowo lekki.

Właściwości:

Ponieważ w porach łatwo dochodzi do odkładania się brudu, trawertyn często jest zaszpachlowywany (szpachlowanie cementowe), ale w sposób nielikwidujący całkowicie porowatości. Trawertyn stosowany jest wyłącznie w postaci oszlifowanej lub polerowanej. W porównaniu do marmuru powierzchnia jest nieco bardziej podatna na zadrapania.

Uwaga:

Przy planowaniu konserwacji wstępnej emulsją nabłyszczającą należy przeznaczyć wystarczająco dużo czasu na wyschnięcie po przeprowadzeniu czyszczenia gruntownego często jest to pięciokrotnie dłuższy okres czasu niż w przypadku podłoża marmurowego.

Czyszczenie i pielęgnacja:

a. Czyszczenie gruntowne i czyszczenie po położeniu podłoża

W miarę możliwości i w zależności od powstałych zanieczyszczeń zaleca się stosowanie lekko alkaicznych środków do gruntownego czyszczenia: w zakresie pH 10-12. Silnie przywierające resztki cementu, których nie da się usunąć za pomocą odpowiednio stosowanych środków do czyszczenia gruntownego, muszą zostać usunięta za pomocą kwaśnego środka czyszczącego. Aby uniknąć uszkodzenia podłoża marmurowego, proces ten musi zostać przeprowadzony jako praca zespołowa (przynajmniej 2 osoby) z wcześniejszym gruntownym namoczeniem podłogi za pomocą silnie rozcieńczonego kwaśnego produktu (2-5%). Kwaśny środek czyszczący może pozostawać na powierzchni tylko przez krótki okres czasu niezbędny do przeprowadzenia czyszczenia. Po jego zakończeniu należy możliwie szybko odessać wodę nadającym się do tego celu odkurzaczem, a następnie natychmiast zmyć czystą wodą.

b. Konserwacja, akrylowanie

Akrylowanie przy użyciu zawiesin z wosku lub dyspersji polimerowych poprawia wygląd i przyczynia się do ułatwienia późniejszego czyszczenia zachowawczego. Jeżeli na nowej wykładzinie najpierw przeprowadzone zostanie czyszczenie gruntowne, a dopiero później akrylowanie to należy zwrócić uwagę na to, aby po czyszczeniu gruntownym i następującym po nim wielokrotnym przetarciu czystą wodą nie pozostały w porach alkaiczne resztki środka do gruntownego czyszczenia (niebezpieczeństwo rozpuszczania, efekt kredowania itp.).

c. Czyszczenie zachowawcze (codzienne)

Na niezakonserwowanym trawertynie zaleca się stosowanie środków do pielęgnacji poprzez przecieranie. Stosowany w danym wypadku środek do pielęgnacji być na początkowo stosowany przez wiele dni w wyższej koncentracji (np. 5% i jeżeli to możliwe poddawany wypolerowywaniu. Ta metoda może się znacznie przyczynić do zredukowania późniejszej skłonności do przyczepiania się brudu. Na poddanym wstępnej pielęgnacji wapniu muszlowym możliwe jest stosowanie zarówno produktów do pielęgnacji poprzez przecieranie jak i zwykłych środków do czyszczenia podłóg
.

CZYSTONAMAXA - GRUPA DOMTOM ul. Wańkowicza 13331-752 Kraków
e-mail napisz do nas
tel. +48126429595+48507125745
fax +48126433282
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel